ανδροκοίτης

ανδροκοίτης
ἀνδροκοίτης, ο (Μ)
ο συνουσιαζόμενος με άνδρα, ο αρσενοκοίτης.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ανήρ, ανδρός + -κοίτης < κοίτη «κλίνη»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Гомосексуальность и христианство — В настоящее время среди христиан существуют различные мнения по поводу гомосексуальности и гомосексуальных отношений. На протяжении практически всей христианской истории гомосексуальные отношения рассматривались в христианстве как грех, а его… …   Википедия

  • Библия и гомосексуальность — На протяжении многих веков истории гомосексуальные отношения рассматривались в религиях, базирующихся на Библии,  иудаизме и христианстве,  как грех. В современный период среди иудеев и христиан существуют различные мнения по поводу… …   Википедия

  • Христианство и гомосексуальность — В настоящее время среди христиан существуют различные мнения по поводу гомосексуальности и гомосексуальных отношений. На протяжении практически всей христианской истории гомосексуальные отношения рассматривались в христианстве как грех, а его… …   Википедия

  • άνδρας — και άντρας, ο (Α ἀνήρ) 1. αρσενικός άνθρωπος (σ’ αντίθεση με τη γυναίκα) 2. ομόκλινος, σύζυγος 3. ανδρείος, γενναίος, παληκάρι 4. αυτός που μπήκε στην αντρική ηλικία, ενήλικος, ώριμος 5. στρατιώτης, οπλίτης 6. φρ. «κατ’ ἄνδρα», ένας ένας με τη… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”